Fairtrade-standardene

Merkeordningen Fairtrade er bygget på et sett med standarder som skal følges av både dem som dyrker råvarene og av dem som handler med dem. Fairtrade-standardene gir økt markedsadgang, krav til demokratisk organisering, bedre arbeidsforhold og mer rettferdige handelsbetingelser.

 

Fairtrade har valgt å basere systemet på standarder og tredjepartssertifisering og -kontroll fordi det skal være så utviklingsfremmende, forutsigbart og solid som mulig, for både bønder/arbeidere, handelsleddet og forbrukere cialis 20 france. Standardene utarbeides av Fairtrade International, etter innspill fra kooperativer/plantasjer, handelsleddet, de nasjonale Fairtrade-organisasjonene, fagforeninger og eksterne fagfolk. At standardene følges, kontrolleres av den uavhengige organisasjonen FLO-CERT.

Nedenfor ser du noen av de mest sentrale Fairtrade-standardene, som skal være på plass for at man skal kunne bli Fairtrade-sertifisert. I tillegg er det krav til stadig utvikling og forbedring. De fullstendige generelle standardene kan du finne her. I tillegg finnes det egne standarder for produksjonen av hver enkelt produktgruppe.

Fairtrades standarder for bondekooperativer og plantasjer:

 • Kooperativer/plantasjer har krav på en rettferdig betaling for det de dyrker. Fairtrade har satt en minimumspris for de fleste råvarer, og betalingen kan aldri gå under denne (her ser du alle minimumsprisene). Minimumsprisen er fastsatt påbakgrunn av prisnivået på levekostnader og innsatsfaktorer i produksjonen i hvert enkelt land og produktgruppe. Det oppfordres imidlertid til at kooperativene/plantasjene forhandler seg frem til en høyere pris. Når verdensmarkedsprisen er høyere enn Fairtrade-minimumsprisen, har kooperativene/plantasjene krav på verdensmarkedsprisen. Her ser du hvordan dette fungerer, i en sammenligning mellom verdensmarkedsprisen og Fairtrade-prisen på kakao fra 1994 til 2013.
 • I tillegg til råvarebetalingen, får kooperative/plantasjearbeidere en såkalt Fairtrade-premium; en ekstra sum penger per kilo/liter/stilk som forvaltes av bøndene og arbeiderne selv i demokratisk fellesskap (her ser du alle premiumsatsene). Pengene skal investeres i produksjonsutstyr eller tiltak som fremmer sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet; mange velger å bruke Fairtrade-premiumen på skolebygg, barnehager, brønner, mikrokreditt eller livsforsikringer.
 • Bønder skal være organisert i kooperativer (samvirker) som driftes etter demokratiske prinsipper. Kvinner skal være representert i kooperativledelsen.
 • Alle plantasjearbeidere skal ha arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser, faste lønnsutbetalinger og minst nasjonal minstelønn. Alle skal ha rett til å fagorganisere seg og drive kollektive lønnsforhandlinger.
 • Kvinnelige plantasjearbeidere har krav på minst to måneder lønnet barselpermisjon (skal i tillegg øke med en uke årlig inntil den når tre måneder), og ammepauser når de er tilbake på jobb.
 • Tvangs- og barnearbeid skal ikke finne sted, og det drives opplæring i hvordan avdekke dette.
 • Arbeidsplassen skal være så trygg som mulig, og nødvendig verneutstyr skal brukes. Ansatte som er gravide, ammer, er under 18 år eller har kroniske sykdommer skal ikke utføre risikoarbeid.
 • Diskriminering på grunnlag av politisk ståsted, etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning eller annet skal ikke finne sted.
 • Produksjonen skal foregå så miljøvennlig som mulig. Det er bl.a. krav om redusert sprøytemiddelbruk, rensing av utslippsvann og tiltak mot jorderosjon, og det oppfordres til og gis utdanning i hvordan legge om til økologisk jordbruk.

Fairtrades standarder for handelsleddene:

 • Kooperativene/plantasjene skal minst få Fairtrade-minimumsprisen (minst verdensmarkedspris når den er høyere), i tillegg til Fairtrade-premiumen.
 • Handelen skal foregå så direkte som mulig. Jo færre mellomledd som er involvert i handelen, desto mer av vareprisen kan gå til bøndene/plantasjene uten at det blir dyrere for forbrukerne.
 • Handelsavtalene skal være langsiktige, og slik forutsigbare for både kooperativene/plantasjene og importørene.
 • Fairtrades standardkontrakter skal brukes.
 • Kooperativene/plantasjene kan få inntil 60 % av råvarebetalingen på forhånd hvis de ønsker det.
 • For de fleste produkter er det krav om full sporbarhet, det vil si at råvarene som kommer fra Fairtrade-sertifiserte kooperativer/plantasjer hele veien holdes adskilt fra ikke-sertifiserte råvarer.
 • Produktene skal som hovedregel merkes med Fairtrade-sertifiseringsmerket, og Fairtrades retningslinjer for logobruk og Fairtrade-info på produktforpakninger skal følges. Produkter som er sammensatt av flere enn én råvare, skal følge Fairtrades standarder for sammensatte produkter, som blant annet sier at alle råvarer som kan være Fairtrade-sertifiserte, skal være det.

 

Kilde: FairTrade Norge

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Registrer navn og telefonnummer her, så vil vi prøve å besvare din henvendelse så godt som mulig.

Vi gjør vårt ytterste for at kaffen i koppen din skal være av høy kvalitet. Skulle den allikevel ikke svare til dine forventninger, så vil vi svært gjerne høre om det!

Postboks 130 Sentrum 0102 Oslo

JOH. JOHANNSON KAFFE AS
TLF +47 23 11 77 00

Accept