Fairtradekaffe

Kaffetrær

Fairtrade-systemet ble opprettet i 1988 for å verne kaffebønder mot de kraftig svingende internasjonale råvareprisene.

Når bønder er med i Fairtrade ordningen, vet de hva de kommer til å få i betaling for kaffen neste måned, og at de kommer til å ha en inntekt neste år – noe som gjør det lettere å planlegge fremtiden.

 

Kaffe er verdens andre mest omsatte råvare, rett etter olje, og det er ikke vanskelig å forestille seg at kaffehandel er “big business” og omhandler store verdier. For bøndene som dyrker kaffen er kaffe allikevel ofte ikke et godt levebrød; kaffeproduksjon er svært arbeidsintensivt, og gir  ofte liten økonomisk avkastning.

Historisk sett har verdensmarkeds-prisen på kaffe svingt voldsomt i perioder, prisene har endret seg dramatisk fra en uke til den neste, og dette gjør bøndene enda mer sårbare.

Når du ikke vet hvor mye du kan regne med å tjene de neste månedene og årene, er det vanskelig å planlegge og investere. Bønders manglende kjennskap til hva råvaren deres er verdt, kyniske oppkjøpere som betaler alt for lave priser, og mange mellomledd fra bonde til butikk er også en sentral del av forklaringen på hvorfor mange kaffebønder lever i fattigdom.

 

Fairtrade-standardene for handel med kaffe gjør hverdagen mer trygg og forutsigbar for kaffebønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika acheter cialis 20mg ligne. Fairtradekaffe har en minimumspris som gir større forutsigbarhet om inntekt.

Krav til tryggere arbeidsforhold, demokratisk organisering og bruk av Fairtrade-premiumen til tiltak som kommer hele kooperativet til gode, fører til positiv utvikling i lokalsamfunnene.

 

Innenfor kaffe sertifiserer Fairtrade kun kooperativer bestående av selvstendige bønder, ikke store plantasjer.

 

Kilde: Fairtrade Norge

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Registrer navn og telefonnummer her, så vil vi prøve å besvare din henvendelse så godt som mulig.

Vi gjør vårt ytterste for at kaffen i koppen din skal være av høy kvalitet. Skulle den allikevel ikke svare til dine forventninger, så vil vi svært gjerne høre om det!

Postboks 130 Sentrum 0102 Oslo

JOH. JOHANNSON KAFFE AS
TLF +47 23 11 77 00

Accept