God økning for Fairtrade-kaffe i Finland

En kaffekopp sett ovenfra. Det finske flagget som bakgrunn.

Foto: Colourbox.com

 

Finnene har i mange år ligget på verdenstoppen i konsum per capita. Statistikken viser også at forbruket av alle typer sertifisert kaffe er økende i Finland.

Fairtrade har lenge hatt en sterk posisjon i dette markedet. I fjor var over halvparten av all kaffe som ble solgt av de største produsentene i Finland, Fairtrade-sertifisert. Ifølge analysebyrået Finnwatch, ble det importert 45 millioner kilo mer Fairtrade-kaffe enn to år tidligere. Det er flere årsaker til den sterke veksten.

Større oppmerksomhet

Ifølge tidligere direktør i Fairtrade Finland, Pirjo Virtaintorppa, har finner flest god kjennskap til hva Fairtrade er. Videre har en meget høy prosentandel tillit til at denne sertifiseringen bidrar til bedre vilkår for kaffebøndene. Dette mener Virtaintorppa har sammenheng med at det ikke er så lange siden Finland var et landbruksland, og at mange derfor ønsker å bidra til at bønder i utviklingsland får akseptable priser for sine produkter.

Etisk handel

Samtidig fremhever både hun og andre at hovedårsaken til fremgangen for Fairtrade, ser ut til å være handelens vektlegging av etisk handel.

Alle de store dagligvareaktørene ønsker å gi forbrukerne muligheten til å velge produkter som fremmer bærekraft og bedre vilkår for produsenter i utviklingsland.

Et tall som illustrerer noe av dette, er andelen sertifisert kaffe som importeres av den finske kaffeprodusenten Paulig. I 2015 var bare 20 prosent av kaffen selskapet importerte, sertifisert. I fjor var denne andelen økt til hele 80 prosent, ifølge Finnwatch.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Registrer navn og telefonnummer her, så vil vi prøve å besvare din henvendelse så godt som mulig.

Vi gjør vårt ytterste for at kaffen i koppen din skal være av høy kvalitet. Skulle den allikevel ikke svare til dine forventninger, så vil vi svært gjerne høre om det!

Postboks 130 Sentrum 0102 Oslo

JOH. JOHANNSON KAFFE AS
TLF +47 23 11 77 00

Accept