Kaffe og helse

Kaffe og helse

Den første vi kjenner til som skrev om kaffens innvirkning på helsen, var den persiske legen og filosofen Ibn Sīnā, også kalt Avicenna. Han nedtegnet sine betraktninger om kaffe og helse en gang på 1000-tallet. Lite nytt ble tilført temaet før på 1700-tallet. Da får kaffen en solid utbredelse på det europeiske kontinentet, og det avstedkommer etter hvert også diskusjoner og kommentarer knyttet til kaffens egenskaper – også i forhold til helse og almen-tilstand.

I dag er kaffe og helse et meget omfattende tema som vies stor oppmerksomhet både i media og i mange forskningsmiljøer. Informasjonstilgangen om dette teamet er enorm. Eksempelvis gir et Google-søk på «coffe + health» 534 millioner treff!

Det sier seg selv at det ofte kan være en utfordring å orientere seg om hva som er rådende oppfatninger om ulike spørsmål knyttet til temaet generic cialis.

Vi vet at kaffe har et meget stort antall virkestoffer som påvirker aroma og smak.

Bl.a. har kaffebønner et meget høyt innhold av antioksidanter. I Norge og Norden hvor vi har et høyt forbruk av dette nytelsesmiddelet, får vi derfor dekket en meget stor andel av behovet vårt for disse viktige stoffene gjennom kaffe. Det er også en av grunnene til at kaffens innvirkning på helsen vår er tema for en rekke vitenskapelige undersøkelser. På disse sidene vil du finne stoff som omhandler sammenhengen mellom kaffe og helse, bl.a. omtaler av aktuelle forskningsprosjekter.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Registrer navn og telefonnummer her, så vil vi prøve å besvare din henvendelse så godt som mulig.

Vi gjør vårt ytterste for at kaffen i koppen din skal være av høy kvalitet. Skulle den allikevel ikke svare til dine forventninger, så vil vi svært gjerne høre om det!

Postboks 130 Sentrum 0102 Oslo

JOH. JOHANNSON KAFFE AS
TLF +47 23 11 77 00

Accept